Hakkımızda

TMSF

TMSF Görev ve Sorumlulukları

Hakkımızda

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu özel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF görevini yaparken bağımsızdır.
TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL
kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirerek
kabul edlimesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun ve ilgili diğer
mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine
getirmektedir.
TMSF, Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında; mevduat sigortacılığına ilişkin politikaların belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör ve banka riskinin izlenmesi ve Bankacılık Kanunu’nun 130'uncu maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil edilmesine yönelik işlemleri yürütmektedir.
Banka Çözümleme Faaliyetleri kapsamında ise TMSF’ye devredilmiş ve faaliyet izni kaldırılmış bankaları çözümleme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca erken uyarı sisteminin kurulması, seri ve maliyet etkinliği yüksek çözümleme yöntemlerinin geliştirilmesi de Banka Çözümleme Faaliyetleri arasında yer almaktadır.
TMSF’ye devrolan ve faaliyet izni kaldırılan bankalara aktarılan kaynakların maksimum düzeyde geri kazanımı için gerçekleştirilen işlemler de Geri Kazanım Faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir.
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında başlayan OHAL süreci ile TMSF’nin yürüttüğü ana faaliyetlere ilave olarak, FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyım atanan/atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve yetkileri TMSF’nin görevleri arasına eklenmiştir.